Close

Nielsen Viet Nam
Back to our work

Sau hơn 25 năm thành lập và phát triển, Nielsen Vietnam cùng đội ngũ lãnh đạo đã trải qua một hành trình xây dựng dài chắc chắn chứa đựng những bước đầu đầy khó khăn nhưng cũng đầy tình cảm của mọi người. Để viết tiếp trang vàng cho công ty với hình ảnh những con người của Nielsen Vietnam không chỉ chuyên nghiệp, tận tâm trong công việc mà còn tích cực, vui vẻ với đồng nghiệp và hướng đến một mục tiêu phát triển chung.

Nielsen Vietnam là một công ty nghiên cứu thị trường và quảng bá toàn cầu, được thành lập tại Việt Nam từ năm 1993, với lịch sử đã có trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, Nielsen đã trở thành công ty dẫn đầu tại Việt Nam, có khả năng thực hiện các khảo sát toàn diện và cung cấp kiến thức về thị trường Việt Nam sâu rộng thực hiện cho các ngành hàng tiêu dùng nhanh, ô tô, tài chính, dược phẩm, viễn thông, công nghiệp sản xuất, bất động sản và du lịch…

Contact us