Close

MRS TRẦN THỊ TRÀ – TỔNG GIÁM ĐỐC THAIBINH SEED
Back to our work

Bối cảnh chính là ngoài cánh đồng, văn phòng và nhà máy hiện đại của ThaiBinh Seed. Nhân vật chính là chị Trần Thị Trà – một nữ lãnh đạo trẻ trong ngành nông nghiệp, với bản lĩnh và giàu lòng bác ái, chị chính là thế hệ tiếp nối nhịp cầu trao đi những giá trị tốt đẹp của ThaiBinh Seed đến với người nông dân Việt Nam.

Nữ lãnh đạo có tầm được dẫn dắt bởi người cha có tâm

Contact us