Close

Dự án Becamex
Back to our work

BECAMEX CÙNG BÌNH DƯƠNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP Becamex IDC Corp được thành lập từ 1976, sau hơn 40 năm xây dựng và pháy triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, khi dân cư, đô thị và hạ tầng giao thông.

Contact us