Close

Plato Academy
Back to our work

Tên thương hiệu Plato thể hiện khát vọng của những người sáng lập muốn xây dựng một Học viện thương hiệu kiểu mẫu theo đuổi đến tận cùng các giá trị về sự Uyên bác của tri thức, Chính trực về hành vi và Truyền cảm hứng trong mối tương tác với các học viên.

Là đối tác về hình ảnh, đồng hành cùng Plato trong các khoá học, Ben Media tin tưởng rằng những hình ảnh do chúng tôi thực hiện sẽ truyền đi những tính cách, giá trí của các khoá học Plato đang cung cấp.

Contact us