Close

Dự án GIZ
Back to our work

GIZ là tổ chức phi chính phủ hoạt động trên toàn nước Đức và tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới.

GIZ hoạt động trong nhiều lĩnh vực: phát triển kinh tế và xúc tiến việc làm, quản trị và dân chủ, an ninh, tái thiết, xây dựng hoà bình và chuyển đổi xung đột dân sự, an ninh lương thực, y tế và giáo dục cơ bản và bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. GIZ cũng hỗ trợ/tư vấn các đối tác về góc độ quản lý và dịch vụ hậu cần nhằm đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích đa dạng.

Ben Media vinh dự là đối tác tin cậy của GIZ Việt Nam trong việc ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc trong các sự kiện của GIZ tại Việt Nam

Contact us